Kaj je 0,75 kot ulomek?

Decimalka 0,75 je enaka tri na štiri kot ulomek ali tri četrtine. Lahko ga pretvorimo tako, da damo 0,75 na imenovalec ena in nato oboje pomnožimo s 100. Od tam lahko ulomek 75 na 100 zmanjšamo na tri na štiri tako, da delimo z njihovim največjim skupnim faktorjem 25.Vsako decimalko lahko spremenite v ulomek tako, da zapišete imenovalec ena. Če ga želite pretvoriti v ulomek, ki vsebuje samo cela števila, je treba ulomek kot celoto pomnožiti z večkratnikom 10. Če je za decimalnim mestom v števcu eno število, pomnožite zgornji in spodnji del ulomka z 10. Če sta za decimalnim mestom dve številki, namesto tega pomnožite s 100. Prvotni ulomek pomnožite z večkratnikom 10, kar bo povzročilo celo število.

Ulomke se običajno zmanjšajo na najnižje člene, kadar koli je to mogoče, z deljenjem z največjim skupnim faktorjem. Ulomek je le v najnižjih členih, če števec in imenovalec nimata skupnih faktorjev. Faktor se nanaša na vsako manjše število, ki ga je mogoče enakomerno razdeliti na število. V primeru 75 proti 100 imata obe številki skupni faktor 25. Če oba dela ulomka delimo s 25, dobimo končni odgovor tri proti štiri.