Kakšna je razlika med celinskim premikom in tektoniko plošč?

Andy Crawford/Dorling Kindersley/Getty Images

Tektonika plošč je teorija, ki pojasnjuje strukturo, sestavo in notranje delovanje Zemlje v svetovnem merilu, medtem ko se premik celin nanaša na teorijo, da so bile vse celine včasih povezane v en megacelino, ki jo znanstveniki imenujejo Pangea. Obe teoriji poskušata razložiti gibanje delov zemeljske skorje.Tektonska teorija plošč uči, da je litosferska raven razdeljena na plošče, ki se premikajo nad Zemljo. Tam, kjer se te plošče srečajo, so meje, kjer se zgodijo vulkani, potresi ali oboje, saj se plošče drgnejo ena ob drugo, včasih pa trčijo precej močno. Te meje so znane kot 'prelomne črte' in potresi so najpogostejši vzdolž teh črt na površini planeta. Te plošče se ne zaletavajo le ena v drugo; namesto tega se združijo ali celo bočno drsijo drug proti drugemu, tako da obstaja veliko možnosti za gibanje.

Teorija drsenja celin trdi, da so se današnje celine oddaljile, zaradi česar je Pangea razdelila na večje število današnjih kopenskih mas. Če pogledamo stične točke, kot sta zahodna obala Afrike in vzhodna obala Južne Amerike, je včasih enostavno videti, kako bi se te kopenske mase ujemale. Medtem ko se gibanje na zemeljski skorji nadaljuje, je izjemno počasno.