Kakšna je literarna definicija glavnega lika?

Gwydion M. Williams/CC-BY 2.0

V literaturi je glavni lik opredeljen kot lik, ki je osrednjega pomena za razvoj in razrešitev konflikta zgodbe. Večina dogajanja v zgodbi se dogaja okoli glavnega lika ali likov, njihova dejavnost pa pospešuje zaplet in pomaga določiti izid besedila. Glavni lik ni vedno protagonist, saj imajo skoraj vsi romani samo enega protagonista in več drugih glavnih likov. Protagonist je osrednji lik, ki se sooča s konfliktom, ki ga je treba rešiti.Glavni liki se včasih lahko ne razlikujejo od protagonista in antagonista ali osebe, ki ustvarja napetost ali konflikt. Glavne osebe se prepoznajo po njihovem namenu v zgodbi in po tem, ali njihova dejavnost pomaga ali ovira protagonista pri reševanju njegove težave. V romanu se glavno dejanje zgodbe vrti okoli osrednjega lika ali protagonista. Glavni liki imajo lahko svoje podzaplete, ki se pojavljajo hkrati s problemom protagonistov. Druge vrste likov v zgodbi vključujejo manjše like in dodatke. Manjši liki nimajo lastnih podzapletov, njihova dejavnost pa ni pomembna za rešitev problema protagonista. Njihov namen je pogosto vzpostaviti določeno stališče. Dodatki se uporabljajo za zapolnitev praznega prostora v zapletu romana. Pogosto se uporabljajo za zapolnitev okolja, da bi roman ohranil svoj realizem.